top of page

VŠETKO O ENDOSKOPII

V súčasnosti predstavujú endoskopické vyšetrenia žalúdka alebo čreva (ľudovo prezývané aj “hadičky”, ktoré lekár zavádza ústami alebo konečníkom) nezameniteľné techniky, ktoré majú svoje nezastupiteľné miesto. Vyšetrenia potrebujeme pri hľadaní príčiny choroby tráviacej trubice, tak veľakrát aj v ich liečbe. Endoskopická liečba dokonca pri určitých, jasne definovaných prípadoch, začala nahrádzať aj chirurgické zákroky. Netreba ani detailnejšie písať o tom, že každá operácia je spojená s komplikáciami, preto možnosť vyriešiť prípad endoskopiou, je absolútne perfektná voľba, ktorú moderná medicína ponúka. Inými slovami endoskopia tráviacej trubice (gastrointestinálna endoskopia) umožňuje doktorovi vidieť vnútorný povrch zažívacieho (gastrointestinálneho) traktu.


NEBOJTE SA ENDOSKOPIE


Mnohí ste sa s týmto vyšetrením stretli osobne, ale väčšina zatiaľ len o ňom počula, či čítala. Nie všetky správy, ktoré kolujú o endoskopii, sú však správne, resp. žiaľ veľa z nich sú doslova a do písmena mýty. A zbytočne ste vystrašení, pretože tieto nepravdivé informácie sa podieľajú na vašom strese a robia z endoskopie strašiaka. Čakanie na vyšetrenie preto môže spôsobiť nepríjemné pocity a stres, pretože strach z nepoznaného je tým najhorším. Je naozaj kľúčové dokonale sa zoznámiť s daným vyšetrením ešte pred tým, ako ho podstúpite, aby každý pochopil, že v dnešnej dobe môže byť endoskopia bezproblémová, doslova až komfortná. Treba si rovnako uvedomiť aj fakt, že dokáže priniesť veľmi dôležité informácie, ako upresniť vašu diagnózu. V neposlednom rade, endoskopia dokáže odhaliť tie najskoršie štádiá rakoviny tráviaceho traktu a tak doslova zachrániť ľudské životy.


MODERNÉ PRÍSTROJE


V súčasnosti sa používajú ohybné (flexibilné) endoskopy s tzv. vláknovou optikou, ktoré majú drobnú televíznu kameru na svojom konci, ktorá prenáša nález na farebnú obrazovku. Ich bežným zavedením do praxe nastali doslova prevratné zmeny v zaužívaných diagnostických a liečebných postupoch. Je až neuveriteľné, keď si predstavíme, že ich vznik sa datuje k roku 1806, kedy pozostávali z tenkej trubičky so zrkadlom a voskovej sviečky. Pomocou takto jednoduchého, ale krutého postupu, sa pred viac ako viac ako 200 rokmi mohli lekári prvý krát pozrieť do tráviacej trubice u živých ľudí.


Dnes majú lekári majú samozrejme k dispozícií aj iné vyšetrovacie metódy (sonografia, rentgenové vyšetrenia...), avšak žiadny z nich neumožní priamy pohľad na povrch tráviacej trubice.


Endoskopy sa samozrejme používajú nielen v gastroenterológii (odbor zaoberajúci sa prevenciou, diagnostikou a liečením chorôb tráviaceho ústrojenstva), ale aj v iných špecializáciách, pneumológii, urológii a otorinolaryngológii. Vďaka ohybnosti optických vlákien a možnosti kontrolovať pohyby konca endoskopu, sa endoskopista vie dostať s prístrojom doslova „za každý roh“ a to vždy pod priamou kontrolou zraku, čiže bezpečne. Oplachovanie konca endoskopu umožnilo mať kedykoľvek v priebehu vyšetrenia čistý a jasný obraz, zabezpečujúci endoskopujúcemu lekárovi možnosť vidieť omnoho detailnejšie drobné zmeny na sliznici tráviacej trubice. V praxi sa čoraz častejšie používajú endoskopy s vysokým rozlíšením, ktoré vedia ešte lepšie a ostrejšie preniesť na veľkú obrazovku nález zo sliznice. Taktiež sa začali vyrábať endoskopy s možnosťou zväčšovania obrazu. Pracovný kanál v endoskope zasa umožní využitie rôznych pomôcok (tzv. akcesórií), používaných pri celej škále chorôb v presnej diagnostike (kliešte, kefky, slučky...), ale aj liečbe (balónikové rozťahovanie zúženia, zavedenie trubičiek s cieľom obnoviť priechodnosť zúženej, resp. nepriechodnej tráviacej trubice...). Cez pracovný kanál možno nasať tekutinu z dutých orgánov, ako aj fúkať do vnútra vzduch alebo CO2 za účelom lepšej prehľadnosti. Používaný systém tzv. videoendoskopov umožňuje aj uchovanie nálezov, ich analýzu alebo prenos obrázkov získaných počas endoskopického vyšetrenia.


Postupný vývoj a rozvoj rôznych liečebných postupov zaradil preto endoskopiu medzi kľúčové súčasti nielen gastroenterológie, ale aj pneumológie, urológie, otorinolaryngológie a chirurgie. Endoskopia tráviaceho traktu sa používa ako u ambulantných pacientov, tak u pacientov hospitalizovaných, pričom dokáže zobraziť zmeny, ktoré nie sú viditeľné pri iných vyšetreniach. Endoskopia používaná v gastroenterológií má viacero názvov:


ezofágogastroduodénoskopia - endoskopia hornej časti tráviacej trubice, v skratke EGD, ľudovo jej hovoríme aj gastroskopia.


kolonoskopia - endoskopia dolnej časti tráviacej trubice - (ľudovo kolono)


enteroskopia - endoskopia tenkého čreva


Dôležité je zdôrazniť na tomto mieste skutočnosť, že diagnostická endoskopia je opisná metóda a jej možnosti sú dané a zároveň obmedzené skutočnosťou, že ide doslova o zrakovú metódu, ktorá závisí od osobného hodnotenia vyšetrujúceho a od celkového vzhľadu nálezu (predovšetkým od tvaru pozorovaného objektu), od jeho farby a sčasti aj od pohybu vyšetrovaného orgánu. Za účelom zlepšenia nezaujatosti výsledku vyšetrenia a získania presnej diagnostiky preto boli vyvinuté rôzne vyššie spomínané endoskopické akcesóriá (kliešte, kefky...), umožňujúce získať definitívnu diagnózu pomocou odberu vzoriek.


Jednoznačné postavenie a význam endoskopie na liečebnom poli potvrdili výsledky početných klinických štúdii ukazujúce jej bezpečnosť a vynikajúce dlhodobé výsledky, ktoré sú v mnohých prípadoch porovnateľné s chirurgickým riešením.


Endoskopické metódy sú v súčasnosti nápomocné aj pri riešení mnohých otázok v rámci vedeckého výskumu.


Vďaka rozvoju a možnostiam, ktoré endoskopia v súčasnosti ponúka, si súčasná klinická medicína už bez endoskopie nevie svoje fungovanie predstaviť. Pomáha totiž v diagnostike, ale aj liečbe početných chorôb trávaceho traktu.

709 zobrazení

Comentários


bottom of page