top of page

Gastroskopia

Odborný názov pre vyšetrenie je aj ezofágogastroduodénoskopia. Mnohí vyšetrenie však poznáte pod už zdomácneným názvom gastroskopia. Ide o  endoskopické vyšetrenie horného zažívacieho traktu-je vyšetrenie pažeráka, žalúdka a dvanástnika. Pre úplne vysvetlenie,  je to vyšetrenie hadičkou cez ústa, pri ktorej sa pomocou endoskopu detailne pozrie nielen žalúdok, ale aj pažerák a dvanástnik. Ani tohto vyšetrenia sa netreba obávať. Súčasná doba priniesla aj moderné prístroje, ktoré vám vedia zabezpečiť naozaj veľmi rýchle a pomerne komfortné vyšetrenie. Nie je dôvod obávať sa hrúbky prístroja, ktorá v minulosti bola doslova prekážkou a častokrát znemožnila prehltnutie endoskopu. V našej ambulancii vám ponúkame tú najmodernejšiu techniku. Rovnako pre vyšetrením vám všetko vysvetlím, aby ste dokonali poznali celý proces.


Príprava na vyšetrenie


Aby vyšetrenie prinieslo želaný a kvalitný výsledok a tiež čo najmenšie problémy pre pacienta je príprava na vyšetrenie naozaj kľúčová. Aj preto sa budeme spoločne tejto téme venovať a porozprávame sa na osobnej konzultácií detailne o celom vyšetrení.


Utlmenie


Strach počas kolonoskopie je fakt, ktorý je opakovane skúmaný, nakoľko sa ukázalo, že má vplyv aj na výsledok vyšetrenia a priebeh samotného výkonu. Na druhej strane, pokojný a relaxovaný pacient, uľahčuje vyšetrujúcemu realizovať vyšetrenie ľahšie a vyšetrenie prebieha s menším nekomfortom pre samotného pacienta. Preto, ak máte naozaj veľký strach, povedzte mi na stretnutí o tom. Vieme vám pomôcť a to buď utlmením, alebo uspatím. Nie je to žiaden problém. Ak totiž viete zhodnotiť stupeň svojho strachu  ešte pred vyšetrením, dokáže si efektívne znížiť stres počas vyšetrenie a zvýšiť stupeň svojej spokojnosti s vyšetrením. Verte mi, mám veľmi rád pacientov, ktorí chcú o vyšetrení vedieť, čo najviac. Je to pre mňa záruka, že znížim jeho stres a vyšetrenie prejde bez komplikácií.

bottom of page