top of page

Skríning rakoviny hrubého čreva by sa mal začať už vo veku 45 rokov

Verím, že o dôležitosti skríningu rakoviny hrubého čreva sú už mnohí presvedčení. Je to tá najpriamejšia a najlacnejšia cesta, ktorou treba ísť, aby sme sa dostali z negatívnych štatistík výskytu rakoviny hrubého čreva. To, čo by sme však mali viac riešiť, je veková hranica, kedy by sa so skíningom malo začať. Stále viac v odborných kruhoch silnejú hlasy za to, aby sa posunula dolná hranica pre skríning rakoviny hrubého čreva (kolorektálneho karcinómu) z 50 na 45 rokov. Čo sa týka hornej hranice, čiže dokedy by sa mal skríning realizovať, tu žiaden posun nenastáva. Stále sa zhodujeme, že tá horná hranica 75 rokov je postačujúca. Odporučenie na začatie skríningu kolorektálneho karcinómu (KrCa) vo veku od 45 rokov sa týka všetkých jedincov s priemerným rizikom. Čiže v anamnéze pacienta nie sú nádorové ochorenia, pacient rovnako nemá v rodine nikoho s rakovinou hrubého čreva, nenašli sa u neho polypy a nie sú známe ani žiadne genetické abnormality, ktoré zvyšujú riziko vzniku KrCa. Toto odporučenie vydal panel expertov zo Spojených štátov (U.S. Preventive Services Task Force, skrátene USPSTF) a upravil tak svoje odporúčania z roku 2016. A k tomu záveru sa hlásim aj ja. Skoršia prevencia rakoviny hrubého čreva vie výrazne opäť zachrániť mnohé životy. Problematike KrCa sa venuje náležitá pozornosť aj v Spojených štátoch, nakoľko i u nich ide o tretiu najčastejšiu príčinu úmrtia na rakovinu. Podobne j to aj u nás. Slovensko tiež nepatrí medzi krajiny, kde je rakoviny hrubého čreva dostatočne podchytená. Aj keď posledné roky je to naozaj téma o ktorej sa minimálne viac začalo hovoriť. Tak ako u nás, aj v Spojených štátoch je stále vysoká neúčasť pacientov na skríningu rakoviny hrubého čreva. Až 25% ľudí vo veku od 50 do 70 rokov sa nikdy skríningu nezúčastnia, napriek neodškriepiteľnej skutočnosti, ktorou je fakt, že skríning KrCa vie doslova zachrániť život. Čísla účasti a neúčasti, ako aj ďalšie potrebné informácie ako prebieha skríning KrCa u nás nájdete na stránke www.krca.sk.


Odporučenie na zníženie vekovej hranice začiatku skríningu KrCa vzniklo ako odpoveď na stúpajúci trend výskytu rakoviny hrubého čreva u pacientov mladších ako 50 rokov. Takéto odporučenie je podporované aj spoločnosťou American Cancer Society (ACS). Čo sa týka skríningu KrCa u jedincov vo veku od 76 do 85 rokov, tu experti radia postupovať individuálne. Skorší skríning pomôže zabrániť väčšiemu počtu ľudí od úmrtia na KrCa.


Týmto by som chcel, podobne ako v predchádzajúcom článku apelovať na rizikovú populáciu, ktorá ako vidíte sa posúva do nižších vekových skupín, aby napriek nepriaznivej dobe pandémie COVID-19 mysleli na svoje zdravie nielen z pohľadu prevencie vírusu, ale aj z pohľadu prevencie nádoru hrubého čreva, s ktorým sa dá pomerne ľahko zabojovať. Stačí ak sa budete pravidelne zúčastňovať programu, ktorý je v našej republike už fungujúci a zabehnutý- skríningu rakoviny hrubého čreva. Je to nebolestivá metóda, ktorú zvládnete v súkromí vášho domova. Jednoduchý test, ktorý ale zachraňuje život. Prosím zaujímajte sa o svoje zdravie a informujte sa u svojho lekára aj na možnosť takejto prevencie.

218 zobrazení

Comments


bottom of page