top of page

NOVINKY V CELIAKII


V tomto blogu už nadviažem na predchádzajúce texty a povieme si viac o nových skutočnostiach, ktoré sa v súvislosti s celiakiou ukázali a ktoré sa až tak často nepopisujú.


Pacienti s celiakiou nemajú zvýšené riziko infekcie COVID-19

Nová štúdia publikovaná v Clinical Epidemiology ukázala, že pacienti s celiakiou nemajú zvýšené riziko vzniku ťažkého priebehu COVID-19. Americko-Švédska štúdia porovnávala 41.000 ľudí s kontrolnou skupinou. Vedci zistili, že celiakia nezvyšuje riziko hospitalizácie, prijatia na jednotku intenzívnej starostlivosti alebo úmrtia. Výsledky tejto štúdie potvrdili aj medzinárodný prehľad viac ako 10.000 pacientov s celiakiou. Ten ukazuje aj na fakt, že riziko získania infekcie COVID-19 nie je zvýšené u pacientov s celiakiou v porovnaní s ostatnou populáciou. Naďalej však ostáva otvorený medzinárodný register pre zdravotníkov, ktorý sleduje COVID-19 u pacientov s celiakiou. Register má za cieľ identifikovať špecifické rizikové faktory, ktoré by svedčili pre ťažšie následky vírusovej infekcie.


CELIAKIA SA NEPREJAVUJE LEN GASTROENTEROLOGICKÝMI PRÍZNAKMI

V poslednej čase sa v rámci výskumu, ktorý sa venuje celiakii, stále viac prihliada aj na hlásenia pacientov, ktorí sa sťažujú aj na iné rozličné príznaky ich choroby. Napriek tomu, že doteraz je nahlásených a známych viac ako 300 príznakov (symptómov) celiakie, väčšina lekárov sa sústredí v rámci diagnostiky a liečby pacientov iba na tráviace (gastrointestinálne) prejavy, ako sú bolesť brucha, nafukovanie a hnačka. Podobne je to aj s výskumom, kde sa najviac pozornosti venuje práve spomínaným tráviacim príznakom. Tie sa typicky sledujú väčšinou ako jediné príznaky v rámci klinického skúšania rôznych liekov. Je síce pravdou, že väčšina pacientov má v úvode tieto „klasické tráviace príznaky“, musíme však myslieť aj na to, že existujú pacienti s prejavmi ako bolesť kĺbov, úzkosť alebo na bežnú liečbu nereagujúcimi vyrážkami. Práve pre pacientov, u ktorých sa celiakia prejavuje aj inak, je diagnostika zložitejšia, ako sa na prvý pohľad zdá. Pretože nie každý lekár sa pýta aj na ne-gastroenterologické prejavy ochorenia. Nové existujúce dáta poukazujú práve na skutočnosť, že ako lekári, tak výskumníci, by si mali dať pozor na to, aké majú práve pacienti s celiakiou ťažkosti. Nemali by sa zamerať len na to aké ťažkosti očakávajú, že by ich pacienti mali mať. Informácie získané z prehľadu Go Beyond Celiac zdôrazňujú početné neurologické a psychologické príznaky. Tie hlásia pacienti s celiakiou po tom, ako boli vystavení gluténu. Tieto informácie iba podčiarkujú skutočnosť, že pacienti s celiakiou mávajú nielen tráviace ťažkosti. Go Beyond Celiac je vedecká databáza, ktorá zbiera informácie od pacientov, ktorí majú možnosť v rámci hlásenia uviesť príznaky pred, počas a po diagnostike celiakie. V Gluten Exposure Survey je preto možné sa dozvedieť aj aké príznaky majú účastníci po zjedení gluténu. Okolo 1500 účastníkov poukázalo práve na častosť neurologických a psychologických príznakov.


NEUROLOGICKÉ PRÍZNAKY

Najčastejšie hlásenými neurologickými príznakmi sú ťažkosti pri koncentrovaní sa (86%), bolesti hlavy alebo migréna (71,4%), bolesť kĺbov (63,7%), znížená citlivosť rúk alebo nôh (47%), problémy so svalovou koordináciou (26%) a ťažkosti pri prehĺtaní (19.1%). Pri prvých troch príznakoch, ktoré účastníci uvádzali vo viac ako 60%, uvádzali aj skutočnosť, že ich mávajú často.


PSYCHOLOGICKÉ PROBLÉMY

Najčastejším psychologickým príznakom (90,8%) bola únava po vystavení gluténu. 70,5% udávalo podráždenosť po požití gluténu (častejšie bola pozorovaná u detí) a 66% pociťovalo úzkosť. 51,9% účastníkov udávalo skľúčenosť a 48,9% nedostatok záujmu o jedlo. Veľa z uvedených psychologických príznakov sa prelína s príznakmi depresie, ktorá môže byť takisto symptómom celiakie.

Z týchto faktov vyplýva, že okrem „klasických tráviacich príznakov“ by sa mali lekári zamerať aj na pacientov s poruchami koncentrácie a únavou, nakoľko tieto môžu byť ne-gastroenterologickými príznakmi celiakie.


NEDOSTATOK VÝŽIVNÝCH LÁTOK V DIÉTE

Nedostatok výživných látok, ale aj vedomosti o zdravej diéte sú veľmi častými práve u pacientov s celiakiou. Nedávne výskumy, ktoré sa venujú výžive u pacientov na bezlepkovej diéte ukázali, že pacienti s celiakiou majú nedostatok vitamínov a minerálov. Rovnako poukazujú aj na skutočnosť, že sústredenie sa na vyhýbanie sa gluténu v strave, vedie k zníženej pozornosti venovania sa zdravému stravovaniu. Výskumníci z Holandska zistili, že ľudia s celiakiou napriek tomu, že sú na bezlepkovej diéte, môžu mať nedostatok železa, zinku, vitamínu D a B6. Novo - diagnostikovaní pacienti mali okrem toho aj nedostatok kyseliny listovej, vápnika a vitamínu B12. Nedostatok vitamínov a minerálov môže významne prispievať k vzniku niektorých mimo - črevných klinických príznakov celiakie, ako je napríklad chudokrvnosť, rednutie kostí a neurologické príznaky. Uvedené podporuje aj potrebu pravidelného sledovania hladiny minerálov a vitamínov nielen v čase diagnózy, ale aj pri pravidelných kontrolách. Keďže dodnes nie je jasné, či výživové doplnky môžu pomôcť pri zhojení čreva, resp. k úplnej úprave neurologických príznakov, potrebný je v tejto oblasti ďalší výskum. Výskumníci z Talianska, ktorí mapovali nutričné znalosti pacientov s celiakiou zistili, že títo sú menej informovaní o celkových stravovacích odporučeniach a sústreďovali sa viac na ich diétu. Čiže sústreďovali sa len na vyhýbanie sa lepku. Toto vynechanie lepku z potravy, tak môže viesť k tomu, že pacienti zabúdajú na ostatné zdravé stravovacie návyky. Nálezy zároveň ukazujú aj na potrebu lepšieho vzdelávania pacientov s celiakiou.


282 zobrazení

Comments


bottom of page