top of page

MUŽI vrs. ŽENY?Priatelia, nedávno som dostal otázku, na ktorú som odpoveď tušil len pocitovo, preto som si na správnu odpoveď dal trochu viac času. Na základe svojich skúseností som asi vedel, čo asi odpoviem, ale ak ma poznáte, tak viete, že najskôr musia byť dáta a medicína založená na dôkazoch a až potom príde blog, alebo nová téma. Čiže otázku, ktorú dostávam často:

Majú ženy odlišné črevá ako muži?

No a tak som si sadol a dôsledne doštudoval aj túto problematiku a s výsledkami sa rád podelím. Ponúkam vám nielen skúsenosti z mojej praxe, ale aj zaujímavé vedecké štúdie a medicínu založenú na dôkazoch.

Na rozdiel od autorov detektívok, ja vás nebudem napínať a hneď na úvod prezradím pointu, ktorá je: Áno, je tomu naozaj tak, ženy a muži majú rozdielne črevá a nie je to iba preto, že ženy sú „menšou verziou mužov“ (toto som si nevymyslel, ale som to naozaj aj počul).


ŽENY TRPIA NAFUKOVANÍM ČASTEJŠIE AKO MUŽI

Je to nespravodlivé, ja viem, ale žiaľ je to tak. Rovnako existujú významné rozdiely, ktoré sa dajú vysvetliť, prečo sa nafukovanie vyskytuje u žien častejšie, ako u mužov. Keďže aj v mojej ambulancii sa s týmto javom stretávam často, pocitovo odpoveď poznám a aj kolegovia, čo robia kolonoskopie mi dajú určite za pravdu, že vo všeobecnosti je kolonoskopia pre endoskopistu obtiažnejšia u žien.

Prečo?

Pri hľadaní článkov, ktoré sa venujú tejto problematike, nájdete zopár publikácií, ktoré sa uvedenému venujú a potvrdzujú tieto skúsenosti. Ukazuje sa, že kolonoskopie u žien vyžadujú podanie väčšieho množstva sedácie (uvoľňujúcej látky) a samotný výkon trvá dlhšie v porovnaní s kolonoskopiou u mužov. Taktiež sa ukazuje, že u žien sa významne častejšie vyskytujú príznaky ako sú zápcha a nafukovanie (čo môžem zo svojej praxe taktiež iba potvrdiť), čo bude pravdepodobne taktiež následkom anatomických rozdielov v čreve žien a mužov.ANATÓMIA NEPUSTÍ – ŽENY MAJÚ NAOZAJ INÉ ČREVÁ

Zo začiatku sa predpokladalo, že ženy majú nižší prah bolestivosti, a preto sú u nich kolonoskopie obtiažnejšie. Toto však pomerne rýchlo a ľahko vyvrátil už len samotný fakt ako bravúrne zvládajú pôrod. Asi nie nadarmo sa hovorí, že keby sme mali rodiť my muži, zanedlho by sme nemali nasledovníkov. A tak vedci začali hľadať anatomické rozdielnosti.


ŽENY MAJÚ DLHŠIE ČREVÁ

Poďme sa teda na tieto rozdiely pozrieť bližšie. Vo všeobecnosti sa ukázalo, že ženy majú v priemere o 10-12cm dlhšie črevá ako muži. Najpravdepodobnejším vysvetlením je, že ich črevá potrebujú byť pripravené na tehotenstvo, kedy je dôležité aby črevo dokázalo vstrebať viac vody. Predpokladá sa, že príroda túto „pripravenosť“ zariadila tak, že zväčšila črevo u žien (tým pádom došlo ku zväčšeniu vstrebávacej plochy). Zväčšenie nastáva ako v esovitej časti čreva (colon sigmoideum), tak aj v priečnej časti čreva (colon transversum). Zväčšenie čreva u žien má za následok to, že pri kolonoskopii sa môžu vo zvýšenej miere tvoriť slučky endoskopu a tým pádom sa stáva vyšetrenie ťažšie realizovateľné. Na druhej strane v týchto poohýbaných miestach (treba myslieť na to, že niektoré zákruty čreva sú natoľko ostré, že dokážu doslova až spomaliť ďalší prechod črevom), sa môže dlhšie zdržiavať plyn alebo stolica a tak dochádza k zhoršeniu príznakov ako zápcha, respektíve nafukovanie. U niektorých žien (pri extrémnej zápche alebo nafukovaní), dokonca môže dôjsť k vzniku takzvanej vazovagálnej reakcii, kedy dochádza reflexne pri naplnení týchto úsekov stolicou alebo vzduchom k zrýchlenej činnosti srdca, k spoteniu, eventuálne vzniku nevoľnosti a až k závratom.


ZA INÝ TRÁVIACI TRAK ŽIEN MÔŽE PRÍRODA

Rozdiely v tráviacom trakte žien a mužov, okrem dlhšieho čreva sú aj v tvare a hĺbke panvy, ženy ju majú hlbšiu s viac guľatým tvarom. Kombinácia zmenenej panvy a dĺžky čreva má za následok to, že črevo „spadne“ do hlbších oblastí panvového dna, kde musí doslova „zápasiť“ o miesto s vaječníkmi, vajíčkovodmi, maternicou a močovým mechúrom. Toto opäť môže mať za následok zvýšenú plynatosť, respektíve zápchu. Mužské reprodukčné orgány naopak zaberajú omnoho menej miesta a preto s nimi črevo nemusí „bojovať“ o priestor.


ZA ROZDIELNE ČREVÁ ŽIEN A MUŽOV MÔŽU AJ HORMÓNY

Asi ste mnohí predpokladali, že aj téma hormónov bude príčina rozdielnosti v črevách mužov a žien. Hormóny hrajú v tejto téme podstatnú úlohu. Vyššie hladiny hormónu testosterón u mužov, vedú k svalnatejšej brušnej stene, ktorá je zároveň črevu aj akousi oporou a zároveň i prevenciou pred tvorbou nadbytočných kľučiek, čím dochádza k efektívnejšej pasáži črevného obsahu. A áno, dokonca i „pivné brucho“ môže pod sebou skrývať pevnú brušnú stenu, takže na konci dňa, takéto brucho nie je vystúpené v dôsledku nafúknutia, ale následkom tuku. Ženy naopak majú menej testosterónu a niekedy môžu mať nadbytok estrogénu, čo zase môže mať za následok vznik endometriózy, ktorá sama o sebe môže spôsobovať ťažkosti (plynatosť). Taktiež u žien po chirurgickom odstránení maternice (hysterektómii), môže dôjsť k vzniku jazvového tkaniva a to vie spôsobiť doslova prekážku voľného pohybu čriev, ktoré spôsobí tiež horšie nafukovanie.

Na záver malé zhrnutie, prečo ženy majú rozdielne črevá od mužov? Rozdiely sú v dĺžke čreva, anatómii panvy a skladbe hormónov, ktoré ovplyvňujú pevnosť brušnej steny. Toto všetko vysvetľuje, prečo ženy častejšie trpia na príznaky ako sú nafukovanie alebo zápcha. Na druhej strane musím otvorene priznať, že tieto novonadobudnuté vedomosti mi pomohli viac pochopiť túto problematiku a tak viem aj lepšie manažovať ťažkosti mojich pacientiek.208 zobrazení

Comments


bottom of page