top of page

COVID-19 MÔŽE ZAČAŤ AJ HNAČKOU


Po takmer roku, čo aj my bojujeme v pandémiou COVID-19, už asi ani netreba opakovať príznaky ochorenia. Naozaj všetci vieme, že horúčka, kašeľ, ťažkosti s dýchaním, či bolesť kĺbov môže naznačovať, že náš organizmus bojuje s covidom. Menej z vás však vie, že COVID-19 môže začať aj s tráviacimi problémami a prvým prejavom môže byť napríklad hnačka, či žalúdočné problémy.


My gastroenterológovia sa preto už pár mesiacov venujeme aj téme COVID 19 a jej gastroentorologickými prejavmi.

Zaujímavosťou je, že príznaky prvého pacienta v USA boli práve bolesť brucha a hnačka. Následne metódou PCR sa u neho našiel vírus aj v stolici. Odvtedy pribudli dáta z rôznych centier sveta. Práve tie sledujú tráviace príznaky pri infekcii COVID-19.

Na základe dostupných dát sa ukazuje, že asi jedna štvrtina pacientov s COVID-19 má gastrointestinálne príznaky. Najčastejšie sú hnačka a žalúdočné ťažkosti ako nutkanie na zvracanie - nauzea alebo vracanie - vomitus. Rovnako pacienti pociťujú aj bolesť brucha a nechutenstvo. Odborník Cheung a spol. vo svojej metaanalýze ukázali, až 17,6%-nú celkovú prevalenciu gastroenterologických príznakov. Prevalencia je pomer počtu chorých k počtu obyvateľov. Najčastejším príznakom bola hnačka, ktorú malo 7,4% pacientov. Americká gastroenterologická spoločnosť (American Gastroenterological Association- AGA), vykonala literárny prehľad gastrointestinálnych prejavov COVID-19. V zozname sa prevalencia hnačky potvrdila na úrovni 7,7%. Výskyt nutkania na zvracanie - nauzey alebo zvracania bol 7,8%. Bolesť brucha sa nachádzala u 2,7-5,3% pacientov. Nie je však jasné, či s infekciou COVID-19 je spojený aj určitý charakteristický typ bolesti.


COVID 19 JE AJ V STOLICI

Až 40 % sledovaných pacientov s COVID-19 mali dokázanú pozitivitu aj v stolici. A to nezávisle od toho, či mali alebo nemali hnačku. Zatiaľ však nie je však jasné riziko infekčnosti takéhoto nálezu. Štúdie sú však stále otvorené a tak už čoskoro budeme mať aj viac informácií.


Je úplne nespochybniteľné spojenie gastroenterologických príznakov s COVID-19. No zatiaľ nevieme, či takéto príznaky sú spojené s viac závažným fenotypom COVID-19. Bola síce publikovaná metaanalýza ktorá ukázala, že gastrointestinálne príznaky sa nachádzali častejšie pri závažnom priebehu choroby, iné štúdie však tento nález nepotvrdili. Ak zoberieme na vedomie vyššie spomínanú prevalenciu gastrointestinálnych symptómov je pomerne jasné, že COVID-19 môže byť príčinou pomerne častých gastroenterologických ťažkostí.

Preto je naozaj veľmi dôležité, aby nielen gastroenterológovia, ale aj pacienti boli ostražití. Rovnako však musím povedať, že určite nie je obvyklé, aby sa COVID-19 prejavil iba izolovanými gastroenterologickými ťažkosťami, bez klasických dýchacích (respiračných) príznakov. Iba gastroenterologické problémy uvádza 16% pacientov. Vo väčšine prípadov (i keď gastrointestinálne ťažkosti môžu byť prvým prejavom COVID-19), sa klasické pľúcne príznaky vyvinú v priebehu pár dní. Napriek tomu však AGA odporúča v oblastiach s vysokou prevalenciou COVID-19, pri novovzniknutých gastroenterologických symptómoch, zvážiť testovanie na COVID-19.

Pri rutínnom testovaní stolice na diagnózu COVID-19 v klinickej praxi nie sú v súčasnosti dostačujúce dáta. Limitované dáta ukazujú, že hnačka u pacientov s COVID-19 je spojená s priaznivejšou prognózou, čiže bola pozorovaná nižšia úmrtnosť počas hospitalizácie v porovnaní s pacientami, ktorí hnačku nemali.


Na záver si vám dovolím dať zopár praktických rád a odporúčaní.


Čo robiť ak mám hnačku, nutkanie na zvracanie alebo zvraciam?

Ak máte uvedené príznaky, samozrejme to hneď neznamená, že máte COVID-19. Rozumné je, dať si extra pozor na tieto príznaky, najmä teraz v období pandémie. Ak sa objavia určite to znamená, že je potrebné dodržať nasledovné opatrenia:


Ostať doma

Väčšina pacientov s pozitívnym koronavírusom má iba mierne príznaky, ktoré sa upravia bez liečby. Vychádzať von s uvedenými príznakmi by ste mal, len ak idete navštíviť lekára a skonzultovať s ním náš stav.


Ak je to možné, oddeľte si spálňu a aj kúpeľňu

Ak Vám to Vaše bývanie umožňuje ideálne je mať „chorú“ spálňu a aj kúpeľňu, takto viete preventívne zabrániť šíreniu choroby.


Umývať si často ruky

Potrebné je umývať si ruky vodou a mydlom aspoň po dobu 20 sekúnd. Minimálne po každom použití záchoda, po kýchnutí, po smrkaní do vreckovky a aj pred jedením alebo varením. Samozrejme je vhodný aj dezinfekčný prípravok, ktorý obsahuje minimálne 60% alkoholu.


Pravidelne čistiť a dezinfikovať povrchy

Povrchy zahŕňa aj toaleta, kľučka na splachovanie, kľučka od kúpeľne, telefón a iné veci ktorých sa často dotýkate.


Piť dostatok tekutín

Ak máte hnačku alebo zvraciate je veľmi dôležitá náhrada tekutín. V prípade potreby je v lekárni dostať aj tzv. rehydratačný roztok.


Jesť nedráždivú diétu

Možno vyskúšať potraviny, ako napríklad banán, toast, bielu ryža, varené zemiaky, pečené kura bez kože alebo šťavu z jablka.


Kedy volať alebo ísť k lekárovi?

Ak došlo k vyššie spomínaným príznakom následkom otravy jedlom, mali by ste sa cítiť lepšie do 48h. Ak nie radšej treba konzultovať vášho lekára, nakoľko môže ísť o bakteriálnu infekciu alebo o skorý príznak COVID-19.


POZOR - Ihneď volať lekára ak máte nasledovné:

Spozorovali ste, že máte príznaky dehydratácie, máte suché ústa a jazyk, tmavý moč, ste extrémne slabý. Máte krvavú hnačku alebo čiernu dechtovitú stolicu, alebo hnačku spojenú s výraznými bolesťami brucha. Máte horúčku, kašeľ alebo skrátený dych.


A malé zhrnutie na záver, ak máte zrazu bolesť žalúdka, alebo hnačku, buďte prosím v pozore a preventívne ostaňte doma, prípadne sa dajte otestovať PCR metódou.

463 zobrazení

Commentaires


bottom of page