top of page

6 NÁVYKOV ZDRAVÉHO ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU NA LEPŠIU PAMÄŤ

Priatelia, dnes začneme tiež zaujímavú tému a tou budú jednoduché návyky zdravého životného štýlu, ktoré sú spojené so spomaleným poklesom pamäte.

Nedávno publikovali novú populačná štúdiu a tá ukazuje, že dodržiavanie šiestich spôsobov zdravého životného štýlu súvisí s pomalším poklesom pamäte u starších dospelých.


Výskumníci zistili, že:

1. zdravá strava (denný príjem najmä potravín ako: ovocie, zelenina, obilniny, strukoviny, orechy, čaj),

2. kognitívna aktivita (písanie, čítanie, hranie kariet, mahjongu, ako aj hranie iných hier),

3. pravidelné fyzické cvičenie,

4. nefajčenie,

5. zdržiavanie sa alkoholu

6. a sociálny kontakt (účasť na stretnutiach, účasť na večierkoch, návšteva priateľov, resp. príbuzných, cestovanie, online chatovanie)

boli významne spojené so spomaleným kognitívnym poklesom.


Po prispôsobení sa zdravotným a sociálno-ekonomickým faktorom výskumníci zistili, že každé z uvedených jednotlivých návykov zdravého správania sa, bolo spojené s pomalším poklesom pamäte za desaťročie. Zdravá strava sa ukázala ako najsilnejší prostriedok, po ktorej nasledovala kognitívna aktivita a fyzické cvičenie.

"Zdravý životný štýl je spojený s pomalším poklesom pamäte," píšu výskumníci štúdie pod vedením Jianping Jia, z Inovačného centra pre neurologické poruchy a neurologického oddelenia z Pekingu.

"Táto štúdia môže ponúknuť dôležité informácie na ochranu starších dospelých pred poklesom pamäte," dodávajú.


Štúdia bola zverejnená online v The British Medical Journal.

Pamäť "neustále klesá, keď ľudia starnú", ale pokles pamäti súvisiaci s vekom nie je nevyhnutne príznakom demencie a môže byť "iba spôsobený tzv. stareckou zábudlivosťou," poznamenávajú výskumníci. Toto sa však môže zvrátiť namiesto toho, aby to prešlo do patologického stavu. Medzi faktory, ktoré ovplyvňujú pamäť patrí starnutie, chronické ochorenia a vzorce životného štýlu, pričom životnému štýlu sa „dostáva čoraz väčšia pozornosť, keďže naše správanie vieme upraviť. Na preskúmanie, výskumníci vykonali dlhodobú štúdiu známu ako Čínska štúdia kognície a starnutia, ktorá zohľadňovala ako prvá genetické riziko, ako aj faktory životného štýlu.

Štúdia sa začala v roku 2009 a skončila v roku 2019. Účastníci boli hodnotení a podstúpili neuropsychologické testovanie v rokoch 2012, 2014, 2016 a na záver štúdie. Účastníci (bolo ich 29 072), museli mať na začiatku normálne kognitívne (poznávacie) funkcie. Na posúdenie globálnej kognitívnej funkcie sa použilo tzv. mini-mentálne vyšetrenie. Funkcia pamäte bola hodnotená pomocou testu Svetovej zdravotníckej organizácie.

Životný štýl účastníkov bol hodnotený na základe počtu vyššie spomínaných zdravých faktorov, ktoré účastníci zapájali. Ukázalo sa, že zdravá strava mala najsilnejší ochranný účinok na pamäť. Taktiež výskum poukázal na to, že ľudia s priaznivým životným štýlom mali o takmer 90 % menšiu pravdepodobnosť vzniku demencie v porovnaní s tými, ktorí mali nepriaznivý životný štýl.

V sprievodnom úvodníku spoluautorka Archana Singh-Manoux, poznamenala, že riziko kognitívneho poklesu a demencie je pravdepodobne určené viacerými faktormi. Výsledky svojho pozorovania prirovnávajú k „k tzv. Framinghamskej štúdií“, ktorá „viedla k podstatnému zníženiu srdcovocievnych chorôb“. Podobný prístup by sa na základe tohto výskumu dal použiť aj pri prevencii demencii.


494 zobrazení

Comments


bottom of page