Cenník

Konzultácia u gastroenterológa

300 EUR

Po konzultácií sa s pacientom dohodne ďalší postup vyšetrení. Gastroenterologická ambulancia nie je zmluvným partnerom zdravotných poisťovní